Grafisch ontwerp

Grafisch ontwerp:
“spek, ei, güt”: een ludiek boekwerkje voor de familie van Sint Fiet over de beleving van een carnavalsdag. Fotograaf Etienne van Sloun volgde het echtpaar gedurende een koude winter – carnavalsdag. Omdat het nummer 11 een centrale betekenis heeft tijdens carnaval is het formaat van het boekje dan ook 11 x 11 x 11 cm. Een gewaterstraalde 11 in de cover herbergt 2 schminkstifjes zodat ook de lezer de kans krijgt deel te worden van het feestgedruis.