Insiders *

logo & huisstijl

Insiders is een project van Leeuwenborgh opleidingen. Het brengt regionale sleutelfiguren uit de sectoren economie, procestechniek, maintenance, zorg, en logistiek bij elkaar om kennis, visie, nieuws en praktische tips te delen. Zo kunnen zij zorgen dat leerlingen de juiste kwaliteiten mee krijgen om een goede match te zijn op de veranderende arbeidsmarkt.
(concept, copy en productiecoördinatie: Zuiderlicht)

INSIDERS IMG_5944