Jaarverslag WML *

Redactioneel

Ieder jaar informeert Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) haar aandeelhouders over de financiële en organisatorische positie van het bedrijf. Naast de noodzakelijke financiële informatie, bevat het jaarverslag ook interessante artikelen over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook wordt er aandacht besteed aan de ingezette koers voor een gezonde toekomst.
(concept, copy en productiecoördinatie: Zuiderlicht)

WML AR IMG_6017 WML AR IMG_6015